banner

Sport zawodowy

Nasza oferta obejmuje również przygotowanie motoryczne w sporcie zawodowym. Łukasz Bort jest certyfikowanym trenerem przygotowania fizycznego - CSCS(Certified Strenght and Conditioning Specialist nadany przez National Strenght and Conditioning Association). Zapraszamy sportowców(siatkówka, bieganie, triatlon, kickboxing, mma, golf) do współpracy z naszym specjalistą! Przygotowanie odpowiedniego planu treningowego w sporcie zawodowym składa się z następujących etapów:

1. Analiza potrzeb –etap na którym analizujemy:

  • regiony ciała zaangażowane w ruch i specyficzne wzorce ruchowe,
  • analizę potrzeb pod kątem budowania siły mięśniowej, hipertrofii, mocy, wytrzymałości siłowej, gibkości, wytrzymałości tlenowej i beztlenowej, szybkości i zręczności
  • występujące w danym sporcie kontuzji

Kolejny etap to wyznaczenie aktualnego statusu treningowego zawodnika(doświadczenie treningowe, aktualnego okresu startowego, przebyte kontuzje). Chodzi o sprawdzenie jaki był ostatni rodzaj treningu(plyometryka, trening siłowy, trening kondycyjny), jak długo trwał, jaka była jego intensywność, jaki jest stopień znajomości ćwiczeń. Drugi etap analizy potrzeb to ustalenie celów treningowych, wybranie odpowiednich testów motorycznych potrzebnych dla danej dyscypliny na podstawie wcześniejszych rozważań. Po wykonaniu odpowiednich testów, dokonujemy ewaluacji(oceny w oparciu o normy). Po ocenie możemy dobrać odpowiednie środki treningowe, aby poprawić braki, utrzymać mocne strony albo dalej rozwijać poszczególne cechy ważne dla danej dyscypliny.

2. Wybór ćwiczeń – dobieramy odpowiednie ćwiczenia w zależności od celu w danym okresie treningowym, analizy ruchu w sporcie, balansu mięśniowego, doświadczenia zawodnika oraz dostępnych akcesoriów treningowych.

3. Częstotliwość treningów – dobieramy odpowiednią częstotliwość treningów w zależności od aktualnego okresu np. będąc w okresie przedstartowym skupiamy się w głównej mierze na treningu techniki w danej dyscyplinie, zmniejszając jednocześnie częstotliwość treningów siłowych.

4. Ustalenie kolejności ćwiczeń i metod treningowych – np. czy ćwiczenia w superseriach, łączone, czy trening obwodowy, czy ćwiczenia push-pull.

5. Ustalanie obciążeń– w zależności od celu planu treningowego ustawiamy obciążenia tak, aby uzyskać daną adaptację np. budowanie wytrzymałości beztlenowej – trening interwałowy powyżej w granicach VO2max i wyżej, siła/moc – 85% CM. Ustalanie dni „ciężkich”,„średnich” i „lżejszych”.

6. Ustalanie objętości – ilości pracy jaką musimy wykonać w trakcie treningu. W treningu siłowym jest to ilość serii x ilość powtórzeń. W treningu kondycyjnym jest to czas pracy na treningu oraz intensywność

7. Przerwy między treningami – ustalamy przerwy między treningami dla odpowiedniej regeneracji.

Warszawa, Al. Szucha 8 mapa »

studio@elitezone.com.pl

(22) 629 09 57

© 2013 All rights reserved. Theme by pifpafdesign | Trener personalny Warszawa MokotówStrona wykonana przez doNETA.pl